Ivanečka Željeznica 5
42240 Ivanec
Pon - Pet : 7 - 15

O nama

Pilana Sever teži visokom zadovoljstvu kupaca kroz isporuku kvalitetnih paleta, drvene ambalaže, drva za ogrjev, stupova, profilirane građe te usluge proreza i obrade trupaca. Tijekom osam godina poslovanja, Pilana Sever usavršila se u tehničkom ispitivanju i analizi, popravku strojeva, piljenju i blanjanju drva, ostaloj trgovini na malo i trgovini na malo drvom, uzgoju šuma i ostalih djelatnosti povezanih sa šumarstvom, sječi drva, pomoćnim uslugama u šumarstvu i trgovini na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom te krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.

Naša misija

  • Proizvoditi drvene proizvode na ekološki prihvatljiv način
  • Usklađenje kvalitete proizvoda sa standardima Europske unije
  • Zadovoljenje potreba kupaca kroz visok standard kvalitete isporučenih drvenih proizvoda

Prilikom izrade proizvoda visoka pozornost se posvećuje kvaliteti ulaznih resursa i završnog proizvoda. Budući da okoliš utječe na zdravlje ljudi, koriste se samo provjereni dobavljači. Dobavljači osiguravaju proizvode koji su dobiveni sukladno najvišim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Drvo je vrlo važna sirovina za ljude budući da osigurava kvalitetan zrak koji se koristi za disanje, a Pilana Sever svojim pomnim planiranjem procesa proizvodnje smanjuje otpad.

U potrazi ste za vrhunskim drvom i drvenim prerađevinama?