Ivanečka Željeznica 5
42240 Ivanec
Pon - Pet : 7 - 15
Usluga proreza i obrade trupaca
Pilana Sever > Proizvodi > Usluga proreza i obrade trupaca

Pilana Sever svojim kupcima nudi izvrsnu uslugu proreza i obrade trupaca

Usluga proreza i obrade trupaca pilane Sever

Pilana Sever - stupovi

Osim rezanja vlastitih trupaca, pilana pruža i uslugu rezanja trupaca drugim pravnim i fizičkim osobama, pri čemu se radi sve po zahtjevima kupaca.  Djelatnici paze na kvalitetu rada kako bi količina okrajaka bila minimalna

Osim proreza i obrade trupaca, pilana Sever vrši i sljedeće usluge:

  • obrezivanje dasaka
  • rezanje letava i greda
  • španglanje
  • sortiranje
  • utovar
  • dostava
  • istovar

Proizvodi pilane Sever